Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Στο γράφημα βλέπουμε οτι απο τις 50 εταιρείες που ήλεγχαν το 1983 την πλειοψηφία των Αμερικανικών ΜΜΕ, το 2004 απο τις 50 έμειναν μόνο 5 έμειναν.
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στις τράπεζες και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και στο εμπόριο κτλ. Οδεύουμε σιγά-σιγά στο να μείνουν μόνο 2-3 εταιρείες που θα ελέγχονται απο τις ίδιες οικογένειες που ελέγχουν και όλες τις Τράπεζες σε όλο το πλανήτη και στοχεύουν στην εγκαθίδρυση Παγκόσμιας Κυβέρνησης....

Τον πίνακα τον πήρα απο το http://blogpoliteia.wordpress.com/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...