Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Αύριο θα κάνουν πλύση εγκεφάλου στα παιδιά μας στο σχολείο και δεν θα ακουστεί η αντίθετη άποψη


Θα πουν στα παιδιά μας ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι ότι καλύτερο για την κοινωνία μας την ώρα που κορυφαίοι καθηγητές πανεπιστημίων δείχνουν το αντίθετο με τις έρευνές τους.
Τα τελευταία χρόνια ο Πάτναμ έχει εμπλακεί σε μια ολοκληρωμένη μελέτη της σχέσης μεταξύ της εμπιστοσύνης στο εσωτερικό των κοινοτήτων και της εθνοτικής πολυμορφίας τους.
Το συμπέρασμά του βασίζεται σε πάνω από 40 περιπτώσεις και 30.000 ανθρώπους μέσα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις έρευνές του περισσότερη διαφορετικότητα σε μια κοινότητα μέσα σε μια κοινωνία συνδέεται με λιγότερη εμπιστοσύνη τόσο μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών ομάδων όσο και μεταξύ ατόμων της ίδιας εθνοτικής ομάδας.
Αν και η έρευνα περιορίστηκε σε Αμερικανικά δεδομένα, θέτει υπό αμφισβήτηση τόσο την θεωρία της υπόθεσης της επαφής όσο και την θεωρία των συγκρούσεων στις διεθνοτικές σχέσεις.
Σύμφωνα με την θεωρία των συγκρούσεων η δυσπιστία μεταξύ των εθνοτικών ομάδων θα αυξηθεί με την διαφορετικότητα, αλλά όχι μεταξύ ατόμων που ανήκουν στην ίδια εθνοτική ομάδα.
Σε αντίθεση, η θεωρία της επαφής προτείνει ότι η δυσπιστία θα μειωθεί καθώς τα μέλη διαφορετικών εθνοτικών ομάδων γνωρίζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Ο Putnam περιγράφει τους ανθρώπους όλων των φυλών, των φύλων, των κοινωνικοοικονομικών θέσεων και ηλικιών να απομονώνονται κοινωνικά, να αποφεύγουν την εμπλοκή με την τοπική τους κοινότητα τόσο μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων όσο και μέσα στην δική τους εθνοτική ομάδα.
Ακόμη και όταν ελέγχουμε για οικονομική ανισότητα και εγκληματικότητα, δύο παράγοντες που η θεωρία της σύγκρουσης θεωρεί ότι είναι οι κύριοι παράγοντες που μειώνουν την εμπιστοσύνη μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, η περισσότερη ποικιλομορφία της κοινωνίας εξακολουθεί να συνδέεται με λιγότερη κοινωνική εμπιστοσύνη.
Η μειωμένη εμπιστοσύνη σε περιοχές με υψηλά επίπεδα διαφορετικότητας ανθρώπων συνδέεται επίσης με:
Χαμηλότερη εμπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς ηγέτες και τον τοπικό Τύπο.
Χαμηλότερη πολιτική αποτελεσματικότητα – που είναι, εμπιστοσύνη στη επιρροή του ίδιου.
Χαμηλότερη συχνότητα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά περισσότερο ενδιαφέρον για γνώσεις σχετικά με την πολιτική και τη συμμετοχή σε πορείες διαμαρτυρίας και ομάδες κοινωνικής μεταρύθμισης.
Υψηλότερη πολιτική υπεράσπιση,αλλά μικρότερες προσδοκίες ότι αυτή θα επιφέρει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.
Λιγότερες προσδοκίες ότι οι άλλοι θα συνεργαστούν για να λύσουν τα διλήμματα της συλλογικής δράσης(π.χ. εθελοντισμός)
Λιγότερες πιθανότητες να εργάζονται σε ένα έργο της κοινότητας.
Λιγότερες πιθανότητες να εργάζονται σε ένα έργο της κοινότητας.
Λιγότερες πιθανότητες για εργασία ή εθελοντισμό.
Λιγότερους στενούς φίλους και έμπιστους.
Λιγότερη ευτυχία και λιγότερη αντιληπτή ποιότητα ζωής.
Δαπανούν περισσότερο χρόνο βλέποντας τηλεόραση και οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η τηλεόραση είναι το πιο σημαντικό μέσο ψυχαγωγίας.

Οι μελέτες τον Robert Putnam

Σύμφωνα με τά ευρήματα έρευνας του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Harvard Robert Putnam, όσο πιο έθνοτικά διαφοροποιημένη είναι μία κοινότητα, τόσο μικρότερη εμπιστοσύνη δείχνουν τά μέλη της τό ένα στό άλλο, από τους γείτονες τους μέχρι τους κρατικούς αξιωματούχους. Μάλιστα αυτή ή αρνητική επίπτωση της διαφορετικότητας συμφωνά μέ τόν Putnam «είναι χειρότερη από ότι φανταζόμασταν. Και δεν είναι μόνο ότι δεν εμπιστευόμαστε ανθρώπους πού δεν μας μοιάζουν. Στις έθνοτικά διαφοροποιημένες κοινότητες, δεν εμπιστευόμαστε [ακόμα και] ανθρώπους πού μας μοιάζουν». 


Ο Ρόμπερτ Πάτναμ
Ακόμα καί αν σταθμιστούν τά ευρήματα της έρευνας γιά παράγοντες, όπως ή τάξη, τό

Ένα συνέδριο πατριωτών που απαγορεύτηκε στην Ουγγαρία και η καταστολή σε όλη την Ευρώπη


Η απαγόρευση ενός συνεδρίου πατριωτών στην Ουγγαρία

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, πριν από δύο ημέρες αποφάσισε να απαγόρευει ένα συνέδριο που θα λάμβανε χώρα στην Βουδαπέστη σήμερα και αύριο. Γιατί;
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...