Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

«Σεξισμός» και «ευαισθησίες»

Όπως όλοι οι νεοταξικοί νεολογισμοί, η λέξη«σεξισμός» μας ήρθε από την Αμερική.

Η πρώτη φορά που ο όρος «σεξισμός» ακούστηκε, ήταν από τηνPauline Leet σε ένα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...