Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Η καταστροφή της Συρίας απο τον εβραϊκό ιμπεριαλισμό


“Genies and Genocide: Syria, Israel, Russia and Much Oil” – Τουδημοσιογράφουσυγγραφέα F. William Engdahl*

Τα γεωπολιτικά στοιχήματα στη Μέση Ανατολή έχουν ανέβει πολύ υψηλότερα στην

Η γενοκτονία εις βάρος των Γερμανών απο τις δημοκρατικές δυνάμεις

Εβραίοι που οδηγούνται σε βαγόνια; Όχι. Γερμανοί
Είναι "η εσκεμμένη πολιτική μια έμπιστης και συνωμοτικής κλίκας μέσα στα κύκλους της
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...