Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Ε ρε τι κάνει η "Δημοκρατία": Ηλεκτρονικό μητρώο για όλα τα κτίρια – Πλήρες φακέλωμα


Από το 2015, στην ηλεκτρονική καταγραφή όλων των κτιρίων, θα προχωρήσει το ΥΠΕΚΑ
με στόχο να αποτυπωθούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα στοιχεία των κτισμάτων. 

Τα περίπου 500.000 αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν σε ρύθμιση, αποτελούν προτεραιότητα για ένταξη στο ηλεκτρονικό μητρώο, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός πενταετίας. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Έθνος", η καταγραφή των ακινήτων θα γίνει μέσω του θεσμού της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου και χωρίς αυτή κανένα ακίνητο δεν θα μπορεί να μεταβιβάζεται, μετά το πέρας των καθορισμένων προθεσμιών, καθώς θα θεωρούνται αυθαίρετα. 

Υψηλά πρόστιμα

Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων, θα πειβάλλονται υψηλά πρόστιμα στον αρμόδιο μηχανικό του κτίσματος, καθώς και στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τους πρώτους μήνες του 2015. Από εκείνη τη στιγμή θα αρχίσουν να τρέχουν οι προθεσμίες για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων- πέντε χρόνια για τα αυθαίρετα και δέκα για τα υπόλοιπα κτήρια. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας σε κτίριο, για την οποία απαιτείται άδεια, θα πρέπει να συμπληρωθεί η ΗΤΚ, ασχέτως των προθεσμιών. 

Ομοίως και σε περίπτωση μεταβίβασης του κτίσματος, Η ΗΚΤ θα αντικαθιστά την βεβαίωση του μηχανικού που συνοδεύει σήμερα τα συμβόλαια. 

Την συμπλήρωση και την κατάθεση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, αναλαμβάνει μηχανικός που ορίζει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει όλα τα στοιχεία στο ΥΠΕΚΑ σε ηλεκτρονική μορφή.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...