Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Ελληνική Δημοκρατία: Φυλάκισαν απλούς πολίτες που μοίραζαν φυλλάδια της Χρυσής Αυγής μπροστά στους τουρίστες

Όταν οι κομμουνιστές του ΚΚΕ κρεμούσαν σφυροδρέπανα στην Ακρόπολη κανείς δεν τους πείραζε!

Τελικά οι μόνοι που είναι εναντίον του συστήματος σε αυτή τη χώρα είναι οι Εθνικιστές γιατί τα βάζουν με το εβραϊκό κατεστημένο...


Αριστερά οι Χρυσαυγίτες οδηγούνται στη ΓΑΔΑ, ενώ δεξιά τα σφυροδρέπανα στην Ακρόπολη

Εκατοντάδες Χρυσαυγίτες και Χρυσαυγίτισες βρέθηκαν σήμερα σε διάφορους τουριστικούς
προορισμούς και μοίραζαν ένα σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο μεταφρασμένο σε αρκετές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά κτλ) με σκοπό να μάθουν όσοι επισκέπτονται την χώρα μας για τις πολιτικές διώξεις και τις παράνομες φυλακίσεις των βουλευτών του τρίτου πολιτικού κόμματος.
Τελικά όμως οι τουρίστες στο Μετρό της Ακρόπολης δεν χρειάστηκε καν να διαβάσουν το συγκεκριμένο φυλλάδιο γιατί εξελίχθηκε μπροστά στα μάτια τους ότι ακριβώς περιέγραφε.  
Παραθέτουμε δύο αποκαλυπτικά βίντεο με τις παράνομες μαζικές προσαγωγές που έγιναν σήμερα το πρωί μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τουριστών. Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε στα Αγγλικά και στα Γαλλικά

Dear friends,
Welcome to the Land of Light, Harmony and and Zeus Xenios. We welcome you to the homeland of Homer, Plato and Socrates. You already know that democracy and free Greek spirit were born in our country.
The last forty years, our country has been seized by corrupted politicians who, in cooperation with the Media, after having embezzled public money and plundered our country, they delivered it to the international loan sharks and banking system. The result of all these actions is not only economic but also biological genocide of our Nation.
A typical example of this genocide is the suicides, which exceed 7000 the last five years. The Greek people, having respected democratic procedure in the general election in 2012 and European elections in 2014, has designated Golden Dawn the third elected political party. The junta of Samaras-Venizelos, the government of vested interests, corruption and betrayal, has not respected the verdict of the Greek people and through a fabricated accusation (which even the Secretary General of the government, P.Baltakos, has admitted) led to prison the Leader of Golden Dawn, Nikolaos Michaloliakos, as well as a significant number of the members of Parliament and fellow campaigners. They imposed home restriction on other members of the Parliament and through a decision of international originality, they forbade to two members of the Parliament to speak publicly.
On 1st November 2013, in an attempt of intimidating and terrorizing the Greek people, the government and state within a state, in full cooperation, murdered two young fellow campaigners of Golden Dawn, Giorgos Fountoulis and Manolis Kapelonis. After nine months, the perpetrators are not even searched for by prosecuting authority.
The only crime of the Leader of Golden Dawn and the rest of the fellow campaigners is their LOVE FOR OUR COUNTRY AND TRUTH. Their only mistake, their unshakeable faith in ancient Greek Ideas and Virtues.
It is obvious, therefore, that our country lives through its own Dark Ages and obscurantism. We, Greek Nationalists, fight to free our country from local and foreign economic conquerors.
FREEDOM TO THE NATIONALISTS POLITICAL PRISONERS OF GOLDEN DAWN.

Chers amis,
Bienvenue au Pays de Lumière, d’Harmonie et de Zeus Xenios. Bienvenue à la patrie d’Homère, de Platon, de Socrate. Vous connaissez déjà que la démocratie  et l’esprit Grec libre étaient nés à notre pays.
Les dernières quarante années, notre pays est saisi par hommes politiques corrompus, qui en collaboration avec les Medias, après avoir détourné des deniers publics et pillé le pays, ils l’ont livré aux usuriers et au système bancaire internationaux. Le résultat de ces actions est le génocide économique et biologique de notre Nation.
Un exemple caractéristique de ce génocide sont les suicides qui dépassent 7000 les dernières 5 années. Le peuple Grec a respecté le processus démocratique et aux élections législatives en 2012 et européennes en 2014, a désigné Aube Dorée, le troisième parti politique élu.
La junte de Samaras-Venizelos, le gouvernement d’union de réseaux d’intérêts, de corruption et de trahison n’a pas respecté le verdict du peuple Grec et par une accusation fabriquée (que même lui, le Secrétaire Général du gouvernement, P. Baltakos, l’a admite) elle a mené en prison le Chef d’ Aube Dorée, Nikolaos Michaloliakos, ainsi qu’un nombre considérable de députés et de compagnons de lutte. Des autres députés étaient assignés à résidence et par une décision d’originalité internationale, le gouvernement a interdit aux deux autres députés d’ Aube Dorée de parler publiquement.
Le 1er Novembre 2013, le gouvernement et les organisations paragouvernementales, en coopération, faisant une tentative d’intimider et terroriser le peuple Grec, ont assassiné les jeunes compagnons de lutte d’Aube Dorée, Giorgos Fountoulis et Manolis Kapelonis. Au bout de neuf mois, les auteurs du crime ne sont même pas recherchés par les enquêteurs.
Le seul crime du Chef d’Aube Dorée et des compagnons de lutte est leur AMOUR POUR LA PATRIE ET LA VÉRITÉ. Leur seule erreur, leur foi inébranlable aux Idées et Valeurs Morales Grecques Anciennes. Il est évident, donc, que notre pays essuye son Moyen Age et son obscurantisme.
Nous, les Nationalistes Grecs, luttons pour la liberté de notre pays  contre les occupants financiers du pays et étrangers. Nous luttons pour reprendre notre pays.
LIBERTÉ AUX PRISONNIERS POLITIQUES NATIONALISTES D’AUBE DORÉE 

xryshaygh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...